Yoga Centar Zagreb

Na ovom dijelu stranice možete pročitati neke od službenih e-mailova Yoga Centra Zagreb. Između pojedinih čitanja ovih e-mailova, praktično primjenjujte savjete za koje pronađete da su trenutno najviše prikladni za vas. Za sve ostale informacije o djelovanju Yoga Centra Zagreb posjetite www.yogacentar.hr

Liječenje vodom

ORALNA REHIDRACIJA (REHIDRATACIJA) je glavna tema ovog e-maila čiji je autor Swami Brahmajnanananda (u ovom tekstu Sw. B. ili Swamiji). Ovdje ćete naći vrlo vrijedne praktične upute za peroralnu hidroterapiju.

Kruh naš svagdašnji

Vele da su se neki moćni čarobnjaci hranili samo kruhom i čistom vodom. Ali, je li to bio kruh poput ovih kod nas uobičajenih proizvoda što nam ih danas nude pekarska industrija i moderni veliki trgovački lanci?